Субота 24. август 2019 / 19:53

мaj 2016

Јавна набавка радова на уређењу и опремању пословног простора за потребе корисничког сервиса, број МВ-01-Р-00/16

Јавна набавка радова на уређењу и опремању пословног простора за потребе корисничког сервиса, број МВ-01-Р-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 30.05.2016. године. Рок

Јавна набавка тонера за штампаче, фотокопир апарате и филмова за факс, број МВ-09-Д-00/16

Јавна набавка тонера за штампаче, фотокопир апарате и филмова за факс, број МВ-09-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 26.05.2016. године. Рок за подношење

Јавна набавка дизел виљушкара, број МВ-11-Д-40/16

Јавна набавка дизел виљушкара, број МВ-11-Д-40/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 26.05.2016. године. Рок за подношење понуда: 06.06.2016. године, 11.00 часова. Нови рок

Пролећно уређење гаража и паркиралишта

Пролећно уређење гаража и паркиралишта Асфалтирањем прилаза око благајне на паркиралишту „ВМА“, ЈКП „Паркинг сервис“ је започело пролећно уређење својих објеката. Уређење обухвата обнову хоризонталне

Јавна набавка услугe чишћења радног простора предузећа, број ВН-11-У-00/16

Јавна набавка услугe чишћења радног простора предузећа, број ВН-11-У-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 24.05.2016. године. Рок за подношење понуда: 08.06.2016. године, 11.00

Јавна нaбавка радова на реконструкцији система за вентилацију и гасну детекцију у гаражи „Пионирски парк“, број ВН-10-Р-40/16

Јавна нaбавка радова на реконструкцији система за вентилацију и гасну детекцију у гаражи „Пионирски парк“, број ВН-10-Р-40/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 24.05.2016.

Јавна набавка услуге израде Елабората главног прегледа конструкције Фаст паркова, број ВН-10-У-40/16

Јавна набавка услуге израде Елабората главног прегледа конструкције Фаст паркова, број ВН-10-У-40/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 24.05.2016. године. Рок за подношење понуда:

Јавна набавка столарског материјала, број МВ-10-Д-00/16

Јавна набавка столарског материјала, број МВ-10-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 20.05.2016. године. Рок за подношење понуда: 30.05.2016. године, 11.00 часова. Портал јавних

Јавна набавка услуге посредовања при куповини авио и других карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања, број МВ-02-У-00/16

Јавна набавка услуге посредовања при куповини авио и других карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања, број МВ-02-У-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда

Обновљена гаража „Милева Марић Ајнштајн”
Политика, 17.05.2016.

Обновљена гаража „Милева Марић Ајнштајн", са 154 паркинг места за возила и 12 места за мотоцикле, отворена је јуче у новобеоградском Блоку 72.
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon