Захтеви

Захтеви

Да бисте поднели on-line захтев потребно је да попуните сва обавезна поља. Унети подаци треба да буду исправни. Захтеви који садрже погрешно уписане, непостојеће или недоступне e-mail адресе неће бити обрађени.

Проверите да ли сте унели исправне податке.

За детаљније информације о поднетим захтевима, можете се обратити Корисничком сервису.захтеви
Поднесите захтев

zahtev
Поднесите захтев

захтев
Поднесите захтевzahtevi
Поднесите захтев

захтев
Поднесите захтев

захтев
Поднесите захтевзахтев
Поднесите захтев

zahtevi
Поднесите захтев

захтев
Поднесите захтев


Остали захтеви:

 • БЕБИ ПАРКИНГ КАРТА (БПК)
  • родитељи беба имају могућност да поднесу захтев за добијање „Беби паркинг карте”, које им омогућавају 30 сати бесплатног паркирања у свим паркинг зонама у главном граду. Захтев се подноси на шалтерима Корисничког сервиса ЈКП „Паркинг сервис”. Потребно је да родитељ приложи на увид: личну карту, саобраћајну дозволу и извод из матичне књиге рођених за бебу.
 • РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА НА ЈАВНОЈ САОБРАЋАЈНОЈ ПОВРШИНИ
  • правна лица и особе са инвалидитетом имају могућност резервације паркинг места. Захтев се подноси Секретаријату за саобраћај. Више информација можете погледати овде – www.bgsaobracaj.rs.
 • ПОВЛАШЋЕНА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (ИПК)
  • Особе са инвалидитетом, могу да добију, за возило у власништву, повлашћене карте за паркирање на основу Решења издатог од стране Секретаријата за социјалну заштиту. Више информација можете погледати овде – www.euprava.gov.rs.
  • Особе са инвалидитетом могу да поднесу и захтев за резервисано паркинг место Секретаријату за саобраћај. Више информација можете погледати овде – www.bgsaobracaj.rs.