Рекламација на налог за плаћање дневне карте

Рекламација на налог за плаћање дневне карте

  • Напомена: Поља означена звездом (*) су обавезна.
  • Подносилац захтева за рекламацију је од стране ЈKП „Паркинг сервис“ Београд, као лица одговорног за прикупљање и обраду података, обавештен о обради података о личности у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, ради евидентирања подносиоца захтева за рекламацију, и даје изричит пристанак ЈKП „Паркинг сервис“ Београд, за прикупљање, обраду и коришћење његових личних података у сврху за коју су дати, у смислу наведеног Закона.