Напомена: Број телефона унети без размака и цртица.

ЗАХТЕВ ЗА ДЕБИТНУ ПАРКИНГ КАРТИЦУ

  • Напомена: Поља означена звездом (*) су обавезна. Поље ПИБ је обавезно за правна лица.
  • Подносилац захтева је од стране ЈКП „Паркинг сервис“, као одговорног лица за прикупљање и обраду података, обавештен о обради личних података у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, ради евидентирања корисника услуга паркирања и наплате потраживања по том основу, да је личне податке дао без присиле и заблуде, те да се исти могу обрађивати у складу са Чланом 3. истог Закона и користити у сврхе за које су дата.