Захтев за издавање повлашћене паркинг карте - правна лица

  • Уз испуњен захтев молимо Вас да приложите извод из АПР-а ( уговор о закупу пословног простора ) и саобраћајну дозволу. Уколико испуњавате услове за добијање ППК обавестићемо Вас о томе. Правно лице стиче могућност коришћења ППК под условом да обавља делатност у зонираном делу града и да има аутомобиле у власништву, што доказује изводом из АПР-а и саобраћајном дозволом.
  • Напомена: Поља означена звездом (*) су обавезна.