Захтев за издавање повлашћене паркинг карте - правна лица

  • Уз испуњен захтев молимо Вас да приложите извод из АПР-а ( уговор о закупу пословног простора ) и саобраћајну дозволу. Уколико испуњавате услове за добијање ППК обавестићемо Вас о томе. Правно лице стиче могућност коришћења ППК под условом да обавља делатност у зонираном делу града и да има аутомобиле у власништву, што доказује изводом из АПР-а и саобраћајном дозволом.
  • Напомена: Поља означена звездом (*) су обавезна.
  • ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
    Подносилац захтева за издавање повлашћене паркинг карте је од стране ЈКП „Паркинг сервис“, као лица одговорног за прикупљање и обраду података, обавештен о обради података о личности у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, ради евидентирања корисника повлашћених паркинг карата, и даје изричит пристанак ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, за прикупљање, обраду и коришћење његових личних података у сврху за коју су дати, у смислу наведеног Закона.