Захтев за издавање повлашћене паркинг карте - физичка лица

  • Уз испуњени захтев молимо Вас да приложите скенирану личну карту и саобраћајну дозволу. Уколико испуњавате услове за добијање повлашћене паркинг карте (ППК) обавестићемо Вас о томе.
  • Физичко лице стиче могућност коришћења ППК под условом да има пребивалиште у зонираном делу града и аутомобил у свом власништву, што доказује личном картом и саобраћајном дозволом. Адреса у саобраћајној дозволи се мора поклапати са адресом пребивалишта.
    Напомена: Корисници возила оперативног лизинга код којих у саобраћајној дозволи није уписан корисник оперативног лизинга у обавези су да доставе копију уговора о лизингу како би се утврдило право коришћења услуге.
  • Напомена: Поља означена звездом (*) су обавезна.
  • ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
    Подносилац захтева за издавање повлашћене паркинг карте је од стране ЈКП „Паркинг сервис“, као лица одговорног за прикупљање и обраду података, обавештен о обради података о личности у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, ради евидентирања корисника повлашћених паркинг карата, и даје изричит пристанак ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, за прикупљање, обраду и коришћење његових личних података у сврху за коју су дати, у смислу наведеног Закона.