Захтев за издавање повлашћене паркинг карте - физичка лица

  • Уз испуњени захтев молимо Вас да приложите скенирану личну карту и саобраћајну дозволу. Уколико испуњавате услове за добијање повлашћене паркинг карте (ППК) обавестићемо Вас о томе.
  • Физичко лице стиче могућност коришћења ППК под условом да има пребивалиште у зонираном делу града и аутомобил у свом власништву, што доказује личном картом и саобраћајном дозволом. Адреса у саобраћајној дозволи се мора поклапати са адресом пребивалишта.
    Напомена: Корисници возила оперативног лизинга код којих у саобраћајној дозволи није уписан корисник оперативног лизинга у обавези су да доставе копију уговора о лизингу како би се утврдило право коришћења услуге.
  • Напомена: Поља означена звездом (*) су обавезна.