Захтев за уклањање напуштених возила

  • Бићемо Вам захвални уколико нас обавестите о возилима која су напуштена или нерегистрована, а која би требало уклонити. По примљеном захтеву за пренос возила, ступићемо у контакт са надлежном службом комуналне инспекције.
    Попуњавањем и слањем обрасца који следи, захтев могу упутити само власници за сопствена возила. Сви остали суграђани, захтеве за уклањање нерегистрованих, односно напуштених возила, упућују директно комуналној инспекцији.
    Хвала!
  • Напомена: Поља означена звездом (*) су обавезна.
  • Подносилац захтева за уклањање напуштених возила је од стране ЈKП „Паркинг сервис“, као лица одговорног за прикупљање и обраду података, обавештен о обради података о личности у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, ради евидентирања подносиоца захтева за уклањање напуштених возила, и даје изричит пристанак ЈKП „Паркинг сервис“ Београд, за прикупљање, обраду и коришћење његових личних података у сврху за коју су дати, у смислу наведеног Закона.