Захтев за месечну претплату

Молимо Вас да у захтеву доставите следеће податке:

Захтев за месечну претплату

  • Напомена: Поља означена звездом (*) су обавезна.
  • Подносилац захтева је од стране ЈКП „Паркинг сервис“, као лица одговорног за прикупљање и обраду података, обавештен о обради личних података у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, ради евидентирања корисника услуга паркирања и наплате потраживања по том основу, и даје изричит пристанак ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, за прикупљање, обраду и коришћење његових личних података у сврху за коју су дати, у смислу наведеног Закона.