Премештање и блокада/деблокада возила

Опис Цена услуге ПДВ (20%) Цена са порезом
Премештање и блокада/деблокада возила
- блокада/деблокада возила

(у случајевима када је од стране Предузећа утврђено да постоје доспела потраживања према кориснику комуналне услуге, а возача – власника возила није могуће идентификовати)

3.333,33 666,67 4.000,00
- премештање возила

(у случајевима када је од стране Предузећа утврђено да постоје доспела потраживања према кориснику комуналне услуге, а возача – власника возила није могуће идентификовати као и по овлашћењу корисника услуга по основу уговора о коришћењу паркинг места у гаражи)

7.358,33 1.471,67 8.830,00

- накнада за смештај возила по истеку 72 часа од тренутка извршеног преноса

416,67 83,33 500,00