СТАРТ-СТОП апликација

Kорисник уписује регистарску ознаку возила и бира одговарајућу зону или СМС посебно паркиралиште, а затим притиском на дугме СТАРТ започиње паркирање. Паркирање зауставља притиском на дугме СТОП.

Помоћу СТАРТ-СТОП апликације корисници зонског система паркирања и СМС посебних паркиралишта могу да плате паркирање по утрошеним минутима, као и за више возила истовремено, у било којој зони.

Апликација се, за Android оперативни систем, преузима са Google Play Store, а за iOS оперативни систем, са Apple сервиса – AppStore. Апликацији је могуће приступити и помоћу интернет претраживача односно СТАРТ-СТОП WEB портала https://startstop.parking-servis.co.rs .

Приступ апликацији подразумева закључење уговора о коришћењу СТАРТ-СТОП апликације са ЈКП „Паркинг сервис“ у пословницама Корисничког сервиса (Таковска бр. 31, Краљице Марије бр. 7, Милешевска бр. 51).

Право потписивања уговора имају домаћа физичка и правна лица са пребивалиштем на територији града Београда, са возилом у власништву, под условом да немају дуговања према Предузећу на име издатих налога за плаћање дневних паркинг карата.
  • Физичка лица приликом потписивања уговора треба да доставе на увид личну карту и саобраћајну дозволу
  • Правно лице треба да достави доказ о регистрованом седишту фирме на територији града Београдa, као и да исто није у поступку стечаја, ликвидације или реструктуирања и да има возило у власништву или да је корисник возила уписан у саобраћајну дозволу.

Приликом потписивања уговора, кориснику се додељује корисничко име и лозинка, коју је корисник обавезан да промени одмах после првог приступа.

Рачун за коришћење старт-стоп услуге доставља се корисницима сваког месеца путем електронске поште или на кућну адресу.