Беби паркинг карта

Родитељи беба, старости до годину дана, добијају бесплатне „Беби паркинг карте”, које омогућавају до 30 сати паркирања аутомобила, који је у власништву подносиоца захтева, у свим паркинг зонама у Београду. Једна „Беби паркинг карта” важи до 60 минута и јединствена је за све зоне.

Како је паркирање временски ограничено на 30 минута, један, два или три сата, у зависности од жељене зоне паркирања, потребно је да корисник на карти обележи датум, сат и минут када је започео паркирање, а потом да карту/карте постави на видљивом месту са унутрашње стране ветробранског стакла, поштујући прописано временско ограничење зоне у којој је возило паркирао.

„Беби паркинг карте” важе годину дана од датума преузимања, а издају се у Корисничком сервису радним данима од 7 до 21 и суботом од 7 до 14 часова.

Приликом преузимања на увид се прилаже:

  • лична карта,
  • саобраћајна дозвола и
  • извод из матичне књиге рођених за бебу.
„Беби паркинг карте” су обележене серијским бројем, који је повезан са регистарском ознаком возила, и евидентиране су у систему контроле паркирања, чиме је онемогућена било каква злоупотреба.