Cover-mesecna_2

Mесечна претплата

за станаре, особе са инвалидитетом и правна лица са седиштем у зонираном подручју

Ко има право на ППК?

Власнику повлашћене паркинг карте омогућено је паркирање возила без временског ограничења на првом слободном месту у зони и у периоду за који је ППК издата. Право на куповину, односно издавање ППК, имају станари и особе са инвалидитетом зоне у којој живе, као и правна лица и предузетници, чије се седиште фирме налази у жељеној зони. ППК важи за све улице, које се налазе у тој зони, и улице компатибилне подзоне.

Физичком лицу могу се издати највише две, а правном лицу и предузетнику највише три ППК, од којих само једна може бити издата за возило у власништву физичког лица које је запослено код тог послодавца.

Физичка лица – потребна документа
 • лична карта и саобраћајна дозвола, којима се доказује да лице има пребивалиште у жељеној зони, и да поседује путничко возило у власништву.
Правна лица – потребна документа
 • Захтев за добијење ППК (на меморандуму фирме)
 • Овлашћење за особу која у име правног лица подноси захтев (на меморандуму фирме)
 • Решење из Агенције за привредне регистре – фотокопија
 • ПИБ – фотокопија
 • Услучају када се ППК издаје за локацију која није уписана у АПР обрасцу:
  • оверена фотокопија уговора о купопродаји пословног простора или власнички лист (ако је реч о власнику) или
  • оверена фотокопија уговора о закупу пословног простора (ако је реч о закупцу) или
  • друге исправе подобне за стицање права
 • Саобраћајне дозволе за путничка возила регистрована на правно лице, за која се траже ППК – очитане и оригинали на увид.
 • За возило у власништву физичког лица запосленог у предузећу – овлашћење, на меморандуму предузећа, да се за возило у власништву физичког лица може издати ППК на име правног лица и саобраћајна дозвола. У оквиру овлашћења навести број уговора о раду физичког лица запосленог у предузећу.
еППК

Корисници повлашћену паркинг карту могу да прибаве и продуже и електронски, путем Портала:

Baner zahtevi ePPK

Прочитајте:
Како до еППК
wорд-ицон1Упутство за еППК
wорд-ицон1Одлука

Коме се издаје ИПК?

Захтев за издавање инвалидске паркинг карте (ИПК) и резервацију паркинг места за особе са инвалидитетом подноси се у Секретаријату за социјалну заштиту. ЈКП „Паркинг сервис” издаје ИПК особама са инвалидитетом само на основу Решења Секретаријата за социјалну заштиту.

Где се преузима ИПК?

ИПК важи на територији Републике Србије, издаје се за текућу годину у пословницама Корисничког сервиса ЈКП „Паркинг сервис“, уз потребну документацију:

 • Решење Секретаријата за социјалну заштиту
 • Две фотографије величине 3,5 x 3cm
 • Саобраћајна дозвола
 • Лична карта

Приликом подношења Захтева у Секретаријату за социјалну заштиту, корисник може да се определи да ИПК добије поштом, у ком случају ће „Паркинг сервис“ исту послати на кућну адресу подносиоца захтева.

Напомена:

Информације о условима издавања ИПК корисници могу да добију у Секретаријату за социјалну заштиту.

Ко има право на резервисано паркинг место?

Право на резервисана паркинг места имају само правна лица уз новчану накнаду и одређене категорије особа са инвалидитетом без накнаде. Правна лица захтев подносе у Секретаријату за саобраћај, док особе са инвалидитетом захтев подносе у Секретаријату за социјалну заштиту.

Где се преузима налепница?

По добијању Решења од стране надлежног секретаријата, корисник преузима налепницу за возило које има право на резервисано паркинг место у једној од пословница Корисничког сервиса ЈКП „Паркинг сервис”.

Налепницу је потребно залепити на видно место – са унутрашње стране ветробранског стакла.

Напомена:

Информације о условима резервације паркинг места корисници могу да добију у Секретаријату за социјалну заштиту, односно Секретаријату за саобраћај.

Mape podzona
Опширније
Spisak ulica po zonama
Опширније
parking-za-osobe-sa-invaliditetom
Опширније