Зоне Опис Линк
A Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону А своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима у зони А, зони 2.0, 2.0.1 и зони 2.0.2 Web-Zona-A
1.0 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 1.0 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима у црвеној зони (зони 1.0), зони 2.0, 2.0.1 и зони 2.0.2 Web-1.0
2.0 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 2.0 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима у 2.0 и 2.0.2 зони Web-2.0
2.0.1 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 2.0.1 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.2 и у „плавој” зони на платоу у Улици Мике Аласа 2.0.1-SAJT
2.0.2 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 2.0.2 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима у зони 2.0.2 и зонама A, 2.0 и 2.0.1 2.0.2
2.1 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 2.1 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима само у 2.1 зони Podzona-2.1png
2.2 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 2.2 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзонама 3.1 и 3.3 Podzona-2.2
3.1 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.1 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.6 Podzona-3.1
3.2 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.2 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.5 и у „плавој” зони на платоу у Улици Мике Аласа 3.2-i-3.5-i-plava-zona
3.3 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.3 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзонама 3.1 и 2.2 3.3
3.4 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.4 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.3 3.4
3.5 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.5 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.2 и у „плавој” зони на платоу у Улици Мике Аласа 3.5
3.6 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.6 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.1 3.6
3.7 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.7 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзонама 3.4 и 3.6 3.7
3.8 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.8 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима зелене зоне 3.8 Web-3.8
3.9 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.9 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима зелене зоне 3.9 Web-3.9
3.10 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.10 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.6 Web-3.10
3.11 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.11 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима зелене зоне 3.11 Web-3.11
3.13 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.13 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима зелене зоне 3.13 Web-3.13
4.0 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 4.0 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима плаве зоне 4.0 (приказане на слици). Zemun1000
4.1 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 4.1 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима плаве зоне само у улицама:
  • Палмира Тољатија
  • Булевар Михајла Пупина
4.2 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 4.2 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима плаве зоне 4.2 Novi Beograd pp
4.3 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 4.3 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима плаве зоне 4.3 Podzona 4.3
4.6 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 4.6 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима плаве зоне 4.6 Web-4.6
Напомена: Мапе подзона су оријентационе. Тачну информацију о улицама које припадају одређеној подзони можете добити у Корисничком сервису.