Зоне Опис Линк
1.0 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 1.0 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима у црвеној зони (зони 1.0), зони 2.0, 2.0.1 и зони 2.0.2 Podzona-1.0
2.0 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 2.0 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима у 2.0 и 2.0.2 зони 2.0 SAJT
2.0.1 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 2.0.1 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.2 и у „плавој” зони на платоу у Улици Мике Аласа 2.0.1-SAJT
2.0.2 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 2.0.2 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима у зони 2.0.2 и зонама 2.0 и 2.0.1 2.0.2
2.1 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 2.1 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима само у 2.1 зони Podzona-2.1png
2.2 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 2.2 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзонама 3.1 и 3.3 Podzona-2.2
3.1 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.1 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.6 Podzona-3.1
3.2 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.2 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.5 и у „плавој” зони на платоу у Улици Мике Аласа 3.2-i-3.5-i-plava-zona
3.3 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.3 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзонама 3.1 и 2.2 Podzona-2.2
3.4 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.4 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.3 3.3-i-3.4
3.5 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.5 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.2 и у „плавој” зони на платоу у Улици Мике Аласа 3.2-i-3.5-i-plava-zona
3.6 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.6 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.1 Podzona-3.1
4.0 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 4.0 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима плаве зоне 4.0 (приказане на слици). Zemun1000
4.1 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 4.1 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима плаве зоне само у улицама:
  • Палмира Тољатија
  • Булевар Михајла Пупина
4.2 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 4.2 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима плаве зоне само у улицама:
  • Булевар уметности
  • Трешњиног цвета
  • Булевар Зорана Ђинђића
  • Антифашистичке борбе
  • Шпанских бораца
Novi Beograd pp
4.3 Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 4.3 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима плаве зоне само у улици:
  • Булевар Милутина Миланковића – од Омладинских бригада до Улице Тошин бунар
Напомена: Мапе подзона су оријентационе. Тачну информацију о улицама које припадају одређеној подзони можете добити у Корисничком сервису.